За нас

 

  Митов Консулт ООД е създадено през 2006 година. Дружеството е специализирано в извършването на комплексно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица, физически лица. Предлагаме консултации на широк кръг от клиенти, нуждаещи се от правни услуги в сферата на бизнеса. За тези от нашите клиенти, които се нуждаят от представителство и защита пред органите на съдебната власт, административните и данъчни органи и служби, Митов Консулт работи в тясно сътрудничество с адвокати, имащи необходимия опит и квалификация. 

 Основна цел на нашата работа е предоставянето на компетентното обслужване както на български, така и на чуждестранни клиенти, като се стремим да подходим с необходимото внимание към всеки отделен казус и да осигурим ефективна защита на правния ви интерес. 

 Гарантираме високото качество на нашите услуги, като непрекъснато се стремим да усъвършенстваме, разширяваме и развиваме областите на нашата дейност.

 Митов Консулт разполага с мрежа от партньори в София, Пловдив, Разлог, Варна, Несебър, Бургас, Благоевград, Смолян, както и в чужбина- във Великобритания, Ирландия, САЩ, Чехия, Турция, Сърбия и др.

 Опитът и възможностите ни позволяват да съдействаме на нашите клиенти да реализират целите си.